Vores personale

Støttepersoner

I Samala veksles der imellem forskellige faggrupper, med det formål, at sikre det bedst tænkelige match imellem borger og støtteperson.
Vi er i Samala af den overbevisning, at det rette match af støtteperson, markant øger graden af progression. 

Størstedelen af støttepersonerne i Samala er uddannet pædagoger og lærere, flere med mellemlange efteruddannelser. Herudover er der pædagogmedhjælpere, eks. tidligere tømrer, elektriker, PGU´er, samt social og sundhedshjælpere. 

I Samala er vores støttepersoner fortrinsvis fastansatte, da vi er af den overbevisning, at dette skaber den bedste stabilitet i vores tilbud. 


Nattevagter

Vores nattevagter i Samala kollegierne, er omsorgspersoner og deres virke i kollegierne, beror sig på at hjælpe borgerne med at overholde husordenen. Herudover er det nattevagternes fornemmeste kunst, at sikre tryghed, samt god trivsel og udvikling af borgeren. 


Nattevagten skriver natrapport, som hver morgen fremsendes til leder, samt ud fra aftalte intervaller, videreformidles til de anbringende kommuner.


Vores nattevagter i Samala bo og opholdssted, er ligeledes omsorgspersoner som arbejder ud fra det primære fokus at skabe tryghed for de anbragte børn, unge og voksne.