Målgruppe

Hos Samala, har vi erfaring med socialt udsatte børn, unge og voksne med psykiske udfordringer, herunder bl.a. mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Autisme, Aspergers syndrom, GUA), psykiatriske forstyrrelser og sindslidelser, herunder ADHD, ADD, OCD, Tourettes syndrom, samt tidligt skadet/ omsorgssvigtede unge.

I vores bofællesskab, samt solistlignende botilbud og opholdssteder under Samala bo og opholdssted (SBO), har vi specialiseret os i at skabe trygge rammer og udviklingsmiljøer for brugere med udviklingshæmning,- og/ eller borgere med autismespektrum forstyrrelser, brugere som samtidig kan have en komorbiditet i form af:

  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Psykiatriske tillægsdiagnoser (angst, forankret virkelighedsopfattelse og depression)
  • Adfærdsproblematikker (udadreagerende adfærd og selvskade)
  • Stressbelastning


Der er her tale om en borgergruppe med personlige og/ eller
adfærdsmæssige problemer, med behov for pædagogisk støtte, motivation og vejledning til at mestre eget liv.


Brugernes generelle ressource niveau i SBO, kan beskrives som beliggende i området; "At kunne håndtere enten delvise eller hele hverdagspraktiske opgaver på egen hånd eller med vejledende støtte". Der er plads til borgere, hvor der skal tages individuelle pædagogiske hensyn i forhold til deres udfordringer eller sidediagnoser. 


Vores tilbud i Samala, er yderst velegnet til borgere som har brug for at opholde sig i et udviklende, struktureret, genkendeligt og professionelt autismevenligt miljø, hvor fokus også er centreret på borgerens stress niveau.


Gennemgående er, at der tages udgangspunkt i den enkelte borger, indhold og rammer skræddersyes, så de matcher borgeren ned til mindste detalje.