De 4 dyder

   1. Selvindsigt over selvsikkerhed

   2. Hårdt arbejde over intentioner    

   3. Ærlighed over medfølelse   

   4. Fakta over følelser

I Samala bestræber os på at disse dyder, altid vil  være en del af alt hvad vi siger og alt hvad vi gør. Psykologisk tryghed vokser kun når vi hjælper      hinanden til at blive bedre udgaver af os selv. Det er fundamentet i al vores arbejde med borgerne. Derfor tager vi vores egen medicin og giver stolte hinanden feedback og coaching på den adfærd vi møder.

Metode

Det overordnede pædagogiske fundament, er en styrkebaseret og ressourcefokuserende pædagogisk tilgang, omkredset af et neuroaffektiv fundament. . Metoder og redskaber tilpasses individuelt brugeren.

Målgruppe

I Samala er brugergruppen fortrinsvis børn, unge og voksne, præget af omsorgssvigt, autisme, ADHD og psykiatriske diagnoser samt dårligt begavelse.