I Samala arbejder vi ud fra de 4 dyder

Vi bestræber os på at disse dyder, altid vil være en del af alt hvad vi siger og alt hvad vi gør.
Psykologisk tryghed vokser kun når vi hjælper hinanden til at blive bedre udgaver af os selv. Det er fundamentet i al vores arbejde med borgerne.

Derfor tager vi vores egen medicin og giver stolte hinanden feedback og coaching på den adfærd vi møder.

Det gør vi på baggrund af nedenstående dyder. Husk her på, at alting er ikke altid lige betydningsfuldt. Ved en korsvej i kommunikation og adfærd anbefaler vi at vælge “noget over noget andet”. Dit aktive tilvalg af én dyd fremfor en anden - hvis situationen kræver det - (be)viser hvem vi er overfor andre.

Selvindsigt over selvsikkerhed

Det er vigtigere, at du ved hvem du er, fremfor at stole blindt på dine kompetencer.


Hårdt arbejde over intentioner

Det er vigtigere, at du får handlet, fremfor endeløst at afvente på den “gyldne løsning”.

Ærlighed over medfølelse

Det er vigtigere, at du ligeværdigt siger din mening, fremfor at søge konfliktminimering.

Fakta over følelser

Det er vigtigere, at du kommunikerer ud fra fakta, fremfor “synsninger” og meninger.