Værdigrundlag

Værdigrundlaget beskriver den kultur, vi ønsker i Samala. Så enkelt kan det siges. Det handler både om hvordan vi møder brugeren og om hvordan vi samarbejder som kollegaer. I Samala, har medarbejdere på alle niveauer et fælles ansvar for at værdierne lever i den daglige praksis.

Samarbejde

Vi er lyttende og møder vores kunder, brugere og hinanden med tillid, ligeværd og respekt. Vi har fokus på at skabe sammenhæng, tryghed og udvikling i de relationer vi indgår i. Vi er nysgerrige og reflekterer løbende over hvordan færdigheder, ressourcer og potentialer bringes i spil.

Autentisk

Vi er troværdige og opmærksomme på at fremstå som dem vi er og dem vi gerne vil være. Vi tager ansvar for at sikre et solidt organisatorisk fundament - såvel økonomisk som værdimæssigt. Vi er loyale overfor beslutninger og tør stå ved vores faglige meninger og holdninger


Professionalisme

Vi har særligt fokus på hvad der virker og hvordan denne viden forankres og implementeres i praksis. Vi forholder os til eksisterende kompetencer og behovet for løbende kompetenceudvikling. Vi udvikler løbende rammer og indhold, så det matcher den enkelte opgave bedst muligt.

I bevægelse

Innovative og omstillingsparate: Vi prioriterer at udforske nye veje for at opnå vores mål. Vi er optaget af at se muligheder i den udvikling, der løbende finder sted indenfor socialt arbejde. Vi arbejder aktivt med, at skabe merværdi, i samarbejde med andre aktører som eksempelvis frivillige organisationer.