Samala

Hos Samala, tilrettelægges og udføres pædagogiske indsatser, med udgangspunkt og respekt for det enkelte menneske.

Hos Samala tilbyder vi kollegier med støtte i tre niveauer, opholdssteder for børn og unge, samt botilbud og STU.  


Værdigrundlag

Fælles for tilbuddene i Samala, er at indsatserne er forankret ud fra følgende værdier: Samarbejde - Autentisk - Professionalisme og Bevægelse. 

Metode

Det overordnede pædagogiske fundament, er en styrkebaseret og ressourcefokuserende pædagogisk tilgang, omkredset af et neuroaffektiv fundament. . Metoder og redskaber tilpasses individuelt brugeren.

Målgruppe

I Samala er brugergruppen fortrinsvis børn, unge og voksne, præget af omsorgssvigt, autisme, ADHD og psykiatriske diagnoser samt dårligt begavelse.