Kalundborg Kollegierne

Personalet i Kalundborg Kollegierne er organiseret i 4 fagteams:

https://samala.dk/userFiles/assetManager/Personale/Samala Care/Johnny-250x321.jpg   /userFiles/assetManager/Personale/Samala Care/Suzi-250x32120211024174149.jpg https://samala.dk/userFiles/assetManager/Personale/Samala Care/henrik-250x321.jpg  
Johnny Hoffmeyer
Områdeleder
Maria Gericke
Teamleder
Suzi Trebbien
Teamleder
Henrik Zarp
Teamleder
 


Udover de 4 fagteams, byder kollegierne på et nat, - og aktivitetsteam, som dels omkredser kollegierne med aktiviteter, eks.: Undervisning på små hold (pc-cafe, ADL, budget, ect.), kostordning, weekenddækning, samt aktiviteter (bl.a. fitness, vandreture, mountainbike, fisketure), og arrangementer på tværs af kollegierne. 

Støttepersonerne i de specialiserede fagteams, arbejder pædagogisk med borgerne ud fra A-A princippet, samt understøtter aktivitetteamets arbejde, dette udgør tilsammen en helhed for den enkelte borger i hverdagen.  

 

Ingen resultater fundet