Kalundborg Kollegierne

Kalundborg Kollegiernes overordnede pædagogiske fundament, baseres på en styrke,- og ressourcefokuserende pædagogisk tilgang. Denne er omkredset af et neuroaffektiv fundament, hvor metoder og redskaber individuelt tilrettelægges ud fra den enkelte brugers udviklingsniveau,- og tilpasningsreaktioner.

Kollegierne forgrener sig over 3 beboelsesejendomme, med sammenlagt 52 lejligheder. I de tre kollegier er der tilsyn fra nattevagt, faste daglige måltider, samt understøttende sociale aktiviteter og pædagogisk støtte. Kollegierne er beliggende på:

 

Ingen resultater fundet