Faglig udvikling 

 

Hos Samala Care har vi indgået samarbejde med Terapihuset København, m.h.p. efteruddannelse af kontaktpersoner, undervisning af nattevagter og supervision. 

 

Det teoretiske ståsted i uddannelsen og supervisionen er:

  • Tilknytningsteorien, udviklingspsykologien og neuroaffektiv psykologi. På det grundlag er vi bredt inspireret af forskellige tilgange og metoder.


Efteruddannelse af kontaktpersoner

Teoretisk bygger uddannelsen på den treenige hjerne, tilknytningsteorien og en oplevelsesorienteret jeg-støttende tilgang. Uddannelsen er sammensat som en kombination af undervisning, refleksion og øvelser. 

 

Uddannelsesplan nattevagter

4 gange om året mødes nattevagterne på tværs af de forskellige afdelinger.
​Målet er følgende:

  • At etablerer fællesskab og tryghed nattevagterne imellem
  • At etablere fælles nattevagtkultur og en kultur hvor nattevagterne bruger hinanden på tværs af afdelingerne
  • At etablere en fælles uddannelses- og udviklingsplan for de tilknyttede nattevagter

 

Supervision

  • Implementering af uddannelsens indhold i hverdagens praksis.
  • Videreudvikling af metoder og tilgange, medarbejdernes kvalifikationer, mv.
  • Omsorg for medarbejderne samt videreudvikling af samhørighed og tilhørsforhold.
  • Fastholdelse og udbygning af det værdisæt og den kultur Samala bygger på.

 

Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her