Metode og dokumentation

 

Den leverede ydelse til borgerne er specifik og målbar - Ydelsen tager konkret udgangspunkt i de mål som kommunen beder os om at løse. Der arbejdes ud fra indsatsplaner. Der dokumenteres og effektmåles på indsatserne. Metoder og redskaber tilpasses individuelt til den enkelte borger, ud fra funktionsniveau og evt. diagnose. 

 

Børn og unge

Ved forløb med børn og unge, tilrettelægges indsatsen ud fra principperne bag ICS (Integrated Children’s system), med særligt fokus på barnets udviklingsmæssige behov:

 

 

Voksne

Ved forløb med borgere over 18 år, tilrettelægges indsatsen ud fra principperne bag Voksenudredningsmetoden. Målene fra bevilgende myndighed (bestiller) indplaceres i undertemaerne:

 

 

Effektmåling

Der arbejdes med kvalitative og kvantitative målinger. 

 

Dokumentation og effektmåling

Fælles for alle forløb i Samala er, at der anvendes Danjournal, som fælles dokumentation,- og kommunikationssystem. Danjournal anvendes dvs. til effektmålinger af de bevilgende indsatser - med mulighed for brugerevaluering via mobiladgang. 

 

 

 

Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her