Velkommen til Samala

 

Samala blev grundlagt i 2016.

 

Teamet i Samala har mange års erfaring inden for socialpædagogisk arbejde.

 

I Samala har vi en bred ledelsesstruktur, hvor vi træffer beslutninger i fællesskab.

 

Vores målsætning i Samala er enkel:

 

Velkommen
 

 

Etik og metode - Grundprincipper

 

I arbejdet med det enkelte menneske, træder vi over dørtærsklen til deres liv og møder det enkelte individ.

Vi løser opgaven med at støtte, hjælpe og vejlede det enkelte menneske med ydmyghed og indlevelse i den enkeltes problemstillinger, komplekse som simple. 

 

Kommunikationen foregår ligeværdigt og med respekt for det enkelte menneskes kompetencer og muligheder.

Som pædagogiske tilgange arbejder vi med tillidsbærende og respekterende relationer. For at opnå dette er vi ærlige, ordentlige og profesionelle i vores tilgang, kommunikation og væremåde - med dyb respekt for det enkelte individ.

 

Citat. Søren Kierkegaard:

Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han/hun befinder sig og begynde der.

Den som ikke kan det, snyder sig selv, når han/hun tror at han/hun kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen må jeg visselig forstå mere end personen gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg ved og kan mere.

 

Vil jeg alligevel gerne vise, hvor meget jeg kan, så skyldtes det, at jeg er forfængelig og hovmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe. Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over for den, jeg gerne vil hjælpe og dermed må jeg forstå at dette med at hjælpe ikke er at beherske, men at ville fjerne. Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe nogen.

 

Værdier:

 

Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her